Systémové upozornenie
Hlavné informácie

je umelec, ktorý sa narodil a vyrástol v Bulharsku. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po promócii v roku 1998 sa presťahoval do Švédska do Uppsaly, kde žil a tvoril až do roku 2012. Počas tohto obdobia vytvoril veľké množstvo diel, ktoré boli ohodnotené rôznymi cenami a boli vystavované na mnohých výstavách v Škandinávii, v Európe ale aj v USA.

 

V lete 2012 sa vrátil do Rakúska, usadil sa v rodisku významného umelca Oskara Kokoschku, v obci Pöchlarn (okres Melk). V súčasnosti aktívne tvorí v medzinárodnom združení „ Ateliér na Dunaji". Medzi diela Krassimira Koleva nepatria len maľby, ale aj sochy a práca s novými médiami.

kassimir portretkrassimir1krassimir2